Analys & Strategi

Beslut ska underbyggas av fakta och analys samt en väl avvägd strategi för att effektivt uppnå satta mål. Gate46 erbjuder olika typer av analyser med fokus på tillväxt och besparing samt arbetsplatsutveckling.

En portföljanalys innebär t.ex. att Gate46 analyserar vilka besparingspotentialer ni har i er avtalsportfölj samt vilka ytterligare etableringsmöjligheter som finns på era marknader och inom respektive bransch. Därefter upprättar vi en tydlig strategi och projektplan. Vid behov analyserar vi även enstaka etableringar och levererar validerade beslutsunderlag.

En analys med fokus på arbetsplatsutveckling tar sikte på att identifiera hur ert arbetssätt fungerar just nu och villka förändring som krävs för att bättre möta era behov framåt både vad gäller arbetssätt och arbetsplatsen som verktyg.

Samtliga analyser och strategiarbeten varierar i omfattning och tillvägagångssätt beroende på era behov.

Kontaktperson

Caroline Widing

Senior Project Manager, Office

Förhandling

Det finns många vitala delar i en avtalsförhandling som alla ska hanteras professionellt. Att enbart fokusera och förhandla fram lägsta möjliga hyra leder inte nödvändigtvis till bästa förutsättningar för ett avtalsförhållande.

Vi ser förhandlingen som en helhet där de ekonomisk, juridiska och tekniska kraven och förutsättningarna måste förhandlas och säkerställas i detalj. Ett avtal är oftast ett villkorsförhållande som löper över lång tid och då är nyckeln till rätt villkor strukturerat och noggrant arbete. Det kan innefatta exempelvis investeringsbidrag till specifika förbättringar, reglering av optioner, lokalanvändning och tekniska krav samt drift- och underhållsansvar.

Med fler än 100 förhandlingar per år har Gate46 det som krävs för att hjälpa dig med professionella avtal och förhandlingar som långsiktigt skapar värde och trygghet för din verksamhet.

Kontaktperson

Hyresjuridisk rådgivning

Hyresjuridik är en komplex lagstiftning som angränsar till andra rättsområden. Som hyresgäst är det svårt att veta vilka rättigheter man har. Vad har man exempelvis för rätt som hyresgäst att överta eller överlåta ett hyreskontrakt? Vad kan man begära av hyresvärden vid iordningställande av lokalen och vad kan man kräva under hyresförhållandet?

Genom att använda hyresjuridiken som ett professionellt verktyg minimeras risker och nyttan maximeras. Gate46 har tillgång till några av branschens mest erfarna jurister med spetskompetens inom kommersiell hyres- och fastighetsrätt. Vi bistår våra kunder i frågor inom hyresjuridik innefattande bl.a. upprättande och granskning av avtal, genomförande av uppsägningar, förhandlingar samt tvistelösningar.

Kontaktperson

Magnus Ericsson

Real Estate Lawyer

Etablering

En framgångsrik etablering kräver noggrann planering, analys och tydlig strategi. En lokalspecifikation utformas initialt med hänsyn till fastighetsekonomiska-, tekniska- och hyresjuridiska faktorer.

Gate46 utför en grundlig lokalsökning i vårt nätverk bland både fastighetsägare och hyresgäster för att identifiera de lokaler som uppfyller era krav och behov. Lokalsökningen sker parallellt via flera kanaler för att genomlysa marknaden på mest effektivt möjliga sätt innebärande att vi alltid ligger steget före och kan identifiera lokaler som ännu inte nått marknaden.

Med vår kunskap och erfarenhet genomför vi alltid en förhandling som skapar den bästa möjliga affären för dig, både i ekonomiska och juridiska termer. Gate46 säkerställer att rätt villkor och marknadsmässig hyra fastställs i avtalet och att dessa krav uppfylls när lokalen tas i bruk.

Kontaktperson

Abbi Karlsson

Senior Project Manager, Retail

Portföljoptimering och avtalsförvaltning

Portföljoptimering har genomgående syftet att öka er lönsamhet. Strukturerat och exekutivt arbete med avtalsportföljen skapar både ekonomiska och strategiska värden. För att skapa rätt förutsättningar krävs systematiskt, konsekvent och noggrant arbete med tillgång till stora mängder marknadsdata.

Gate46 erbjuder portföljoptimering, förvaltning och bevakning av företagets hyresavtal. Med utgångspunkt i företagets faktiska behov skapar vi en gemensam plan för året, både strategisk, taktisk och praktisk, vilket följs upp kvartalsvis. Detta inkluderar allt från bevakning av gällande avtalsfrister, uppföljning och benchmarking mot uppsatta nyckeltal till strategiska beslut kring etableringar och avvecklingar.

Kontaktperson

Caroline Widing

Senior Project Manager, Office

Avveckling

Företagets lokaler är en väsentlig del i verksamheten och bör löpande ses över. Om lokalen inte tillför önskat värde finns fler handlingsalternativ, från överlåtelse av hela eller delar av lokalen till andrahandsuthyrning eller överlåtelse av hela verksamheten. Vi arbetar alltid parallellt med flera alternativ för att alltid uppnå bästa resultat för ditt företag.

Vid behov hanterar Gate46 hela avvecklings- och försäljningsprocessen. Detta innefattar framtagande av prospekt och marknadsföring samt förhandling och kontraktsskrivning. Vi har genomfört hundratals avvecklingsuppdrag och vår framgång beror på väl beprövade arbetsmetoder, lång erfarenhet och ett brett nationellt och internationellt nätverk som gör det möjligt att snabbt hitta rätt potentiella tagare.

Kontaktperson

Olivia Lindström

Project Manager, Retail

Bygg & Inredning

Tillsammans skapar vi skräddarsydda inredningslösningar med djärva idéer, strategiskt tänkande och kreativ höjd. Som en fristående oberoende projektorganisation kan vi med kundens perspektiv sätta ihop den mest passande projektgruppen och de bästa samarbetsparterna för ett lyckat projekt. Vi kan åta oss både små och stora projekt och lösa allt från de enklaste saker till det mest avancerade. Med engagemang, intensitet och mycket stor kunskap sitter vi inte fast i några invanda strukturer, utan driver och genomför kundens uppsatta mål.

Med egen tillverkning av inredning och möbler kan vi säkerställa både kvalité och leveranssäkerhet och vi håller hårt i såväl tid som pengar och ser alltid till att slutresultatet blir det bästa.

Till oss kan du vända dig för råd och svar på alla de frågor som kan uppstå under projektets gång. Vi brinner för våra projekt och älskar att jobba med de mest lämpliga och kompetenta medarbetarna för att ha roligt och leverera lyckade slutresultat som står sig över lång tid.

Kontaktperson

David Gustafsson

Project Manager, Construction and Concept development

Kontakta oss

info@gate46.se

Hitta till oss
Gate46 Sverige

Lilla Bantorget 11
111 23 Stockholm
Sweden

 

© Copyright Gate46 AB. 2010-2024
Site by Sweet
`