Analyysi ja strategia

Päätösten on perustuttava tosiasioihin ja analyyseihin sekä strategiaan, joiden avulla tavoitteet saavutetaan tehokkaasti. Gate46 tarjoaa laajan valikoiman kasvun, säästämisen ja työelämän kehittämisen analyysejä.

Esimerkiksi salkkuanalyysimme kattaa sopimussalkun säästömahdollisuudet ja laajenemismahdollisuudet markkinoilla ja alallanne. Tämän jälkeen laadimme selkeän strategian ja projektisuunnitelman. Tarvittaessa analysoimme myös yksittäisiä liiketoiminnan perustamismahdollisuuksia ja toimitamme varmistettua tietoa päätösten pohjaksi.

Työpaikan kehittämiseen keskittyvä analyysi pyrkii tunnistamaan, miten työtapanne toimii juuri nyt ja mitä muutoksia tarvitaan, jotta se vastaisi paremmin tarpeitanne tulevaisuudessa sekä työmenetelmien että työpaikan suhteen.

Sovitamme analyysimme ja strategiasuunnittelumme tarpeidenne mukaan.

Yhteyshenkilö

Caroline Widing

Senior Project Manager, Office

Neuvottelu

Sopimusneuvotteluissa on monia tärkeitä osia, jotka kaikki on käsiteltävä ammattimaisesti. Keskittyminen vain alhaisimpaan vuokraan ja siitä neuvotteleminen ei välttämättä johda parhaisiin sopimussuhteisiin.

Meille neuvottelut muodostavat kokonaisuuden, jossa taloudelliset, oikeudelliset ja tekniset vaatimukset ja ehdot on neuvoteltava ja varmistettava yksityiskohtaisesti. Sopimussuhteet ovat yleensä pitkäkestoisia, ja niissä oikeat ehdot ovat avain selkeään ja huolelliseen työhön. Tällaisia ehtoja voivat olla esimerkiksi investointiavustukset tiettyihin parannuksiin, vaihtoehtojen muokkaaminen, tilojen käyttö ja tekniset vaatimukset sekä käyttö- ja ylläpitovastuut.

Gate46 käy yli 100 neuvottelua vuodessa. Meillä on vaadittavat valmiudet auttaa sinua ammattimaisten sopimusten ja neuvotteluiden parissa liiketoiminnan pitkäjänteisen arvon ja kestävyyden turvaamiseksi.

Yhteyshenkilö

Vuokraneuvonta

Vuokralainsäädäntö on monimutkainen kokonaisuus, johon liittyy myös muuta juridiikkaa. Vuokralaisena oikeuksiaan on vaikea tietää. Onko esimerkiksi vuokralaisella oikeutta luovuttaa tai vastaanottaa vuokrasopimusta? Mitä voit kysyä vuokranantajalta tiloja valmisteltaessa ja mitä voit vaatia vuokrasuhteen aikana?

Käyttämällä vuokralakia ammattityökaluna riskit minimoidaan ja hyödyt maksimoidaan. Gate46 työskentelee alan kokeneimpien lakimiesten kanssa. Heiltä löytyy rutkasti huippuosaamista kaupallisen vuokrauksen ja kiinteistöoikeuden alalta. Autamme asiakkaitamme vuokralainsäädäntöön liittyvissä asioissa, mm. sopimusten laatiminen ja tarkistaminen, sopimusten purkaminen, neuvottelut ja riidat.

Yhteyshenkilö

Magnus Ericsson

Real Estate Lawyer

Perustaminen

Liiketoiminnan onnistunut perustaminen vaatii huolellista suunnittelua, analysointia ja selkeää strategiaa. Aloitamme laatimalla tilojen suhteen vaatimusluettelon taloudellisista, teknisistä ja lainsäädännöllisistä näkökohdista.

Gate46 hyödyntää laajoja verkostojaan ja etsii niin kiinteistönomistajien kuin vuokralaistenkin parista juuri tarpeitasi vastaavat tilat. Tilojen etsintä tapahtuu rinnakkain useissa kanavissa, jotta tilat löytyvät mahdollisimman tehokkaasti. Tämän myötä olemme aina kilpailijoita askeleen edellä ja löydämme tilat, joita ei ole vielä avoimilla markkinoilla.

Hoidamme laajan kokemuksemme ja tietämyksemme avulla neuvottelut niin, että sinä saat sekä taloudellisesti että lainsäädännöllisesti parhaat ehdot. Gate46 varmistaa, että sopimuksessa määrätään oikeat ehdot ja markkinavuokra, ja että nämä vaatimukset myös täyttyvät tiloja käyttöön otettaessa.

Yhteyshenkilö

Abbi Karlsson

Senior Project Manager, Retail

Salkun optimointi ja sopimusten hallinta

Salkun optimoinnin yleisenä tavoitteena on parantaa kannattavuutta. Selkeästi ja tehokkaasti hoidettu sopimussalkku tuo taloudellisia ja strategisia etuja. Oikeiden olosuhteiden luominen vaatii järjestelmällistä, johdonmukaista ja huolellista työtä ja valtavia määriä markkinadataa.

Gate46 hoitaa salkun optimoinnin, hallinnan ja yrityksen vuokrasopimusten seurannan. Yrityksen todellisten tarpeiden perusteella laadimme vuodelle yhteisen strategisen, taktisen ja operatiivisen suunnitelman, joka tarkistetaan neljännesvuosittain. Tämä sisältää aivan kaiken aina nykyisten sopimusten voimassaolon valvonnasta keskeisten tunnuslukujen saavuttamiseen sekä päätöksiin liiketoimintojen perustamisesta ja alasajosta.

Yhteyshenkilö

Caroline Widing

Senior Project Manager, Office

Alasajot

Yrityksen tilat ovat olennainen osa liiketoimintaa, ja ne kannattaa pitää jatkuvan arvioinnin kohteena. Jos tilat eivät tuota toivottua lisäarvoa, voidaan vaihtoehtoja etsiä tilojen tai niiden osien luovutuksesta alivuokraukseen tai koko liiketoiminnan myyntiin. Tarkastelemme aina useita vaihtoehtoja taataksemme yrityksellesi parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Tarvittaessa Gate46 hoitaa koko alasajo- ja myyntiprosessin. Tämä sisältää esitteiden tuotannon ja markkinoinnin sekä neuvottelut ja sopimusten laatimisen. Olemme suorittaneet satoja liiketoimintojen alasajoja ja menestyksemme perustuu hyväksi todettuihin työtapoihin, pitkään kokemukseen sekä laajaan valtakunnalliseen ja kansainväliseen verkostoon, jonka avulla on mahdollista löytää nopeasti juuri oikea ostaja.

Yhteyshenkilö

Keskustele kanssamme

info@gate46.se

Mistä meidät löytää
Gate46

Lilla Bantorget 11
111 23 Stockholm
Sweden

 

© Copyright Gate46 AB. 2010-2024
Site by Sweet
`